Limit hold'em: Flop

Flop je rozhodujícím okamžikem v každé hře pokeru. Doprostřed stolu jsou rozdány tři karty a z nich vytvoříte první úplnou kombinaci pěti karet. Tím se může od základu změnit síla vaší startovní handy. Dokonce i když jste na big blindu checknul se  , můžete náhle získat velmi silnou kartu na stole se  , tady konkrétně trojici sedmiček. Na druhou stranu se velmi silná startovní kombinace, jako je třeba  může najednou jevit velice slabou, když na flop dorazí , protože teď máte jen pár královen s esem jako kickerem a každý soupeř s nebo má lepší karty. Je proto důležité znovu posoudit sílu karet v souvislosti s texturou flopu a přizpůsobit svoji strategii novým podmínkám. Jak byste to měl udělat a co dalšího je třeba držet na paměti je obsahem tohoto článku.

Hodnocení hand a strategie

Je užitečné rozdělit si možné handy na flopu do určitých kategorií. Rozdíl mezi hotovými kombinacemi (made hands) a možnými kombinacemi (draw hands) je důležitý. Pokud máte alespoň pár a díky němu realistickou šanci na vítězství, i když už se vaše karty nezlepší, máte made hand. Pokud máte slabší karty, které ale mají potenciál na významné zlepšení, pak máte draw.

  • Příklad hotové handy:

držíte a na flopu je . Máte hotovou handu , pár králů s esem jako kickerem.

  • Příklad draw:

máte a na flop přijde . Protože máte už čtyři kříže (), chybí vám jediná k dokončení flushe a na stůl přijdou ještě dvě karty.

Silné a velmi silné hotové handy

Sem patří: vysoké páry (např. pár královen a vyšší) s vysokým kickerem, vysoký pár na ruce ( nebo vyšší) stejně jako dva páry nebo lepší karty. Pokud máte takto silnou handu, měl byste téměř vždy vsadit nebo navýšit a jen zřídka karty složit.

  • Příklad:

Máte ve střední pozici a navýšíte. Dorovná jen hráč na buttonu. Na flopu jsou , takže máte vysoký pár s nejlepším možným kickerem. To je velmi silná hotová handa () a sázejte. Váš souper navýší. Vaše karty jsou dostatečně silné k dalšímu navýšení.

Slabší hotové handy

Sem řadíme: vysoký pár bez silného kickera, malé páry na ruce, které jsou nižší než  , ale vyšší, než nejvyšší karta na stole a dále ostatní páry.

Pokud máte některou z lepších hand v této kategorii (vysoký pár a vyšší páry na ruce), měl byste ve většině případů vsadit, ale buďte velmi opatrný, pokud soupeř navýší. Obvykle je lepší check. Můžete také dorovnat, pokud soupeř vsadí. Když dojde k dalšímu navýšení, měl byste složit.

  • Příklad I:

Jste na buttonu a držíte . Hráč na střední pozici dorovná. Jen dorovnáte a stejně zahraje i small a big blind. Na flop přijdou , a vy máte nejvyšší pár. Všichni soupeři jen checknou. To naznačuje, že ani jeden z nich pravděpodobně nemá příliš silné karty. Protože jste asi ve vedení, měl byste vsadit. Překvapivě, hráč na small blindu navýší a ostatní dva soupeři složí. Nyní bychom měli být velmi opatrní a jen dorovnat.


 1  | 2 | ... 4 Další stránka