Ochrana soukromí

Ochrana soukromí na internetu je velmi důležitá pro Rational Instructional Services Ltd. (dále nazývaná "IntelliPoker", "nás" nebo "my"), která vlastní a provozuje internetové stránky na adrese www.intellipoker.cz ( "Stránka").

Zavazujeme se udržovat v utajení osobní informace, které shromáždíme a obdržíme za účelem umožnit vám využívat služby na stránkách. K zabezpečení této úlohy využijeme prvotřídní softwarové a hardwarové architektury, techniky, metod a procedur.
 
Účelem této politiky ochrany soukromí je umožnit pochopení, jak shromažďujeme, získáváme, uchováváme a zabezpečujeme data vztahující se k vám a jaká jsou vaše práva ve vztahu k těmto informacím.

1. Jaké informace jsou shromažďovány a za jakým účelem

Registrací na stránkách garantujete IntelliPokeru právo poskytnout Rational Entertainment Enterprises Limited (označovanému také jako  "PokerStars"), přidružené organizaci IntelliPokeru, která vlastní a provozuje internetové stránky nacházející se na adrese www.pokerstars.eu ("PokerStars stránky"), veškeré osobní údaje o vás shromážděné IntelliPokerem. Také garantujete PokerStars právo poskytnout IntelliPokeru veškeré osobní údaje o vás shromážděné u PokerStars.

Vaše osobní informace můžeme příležitostně využívat k zasílání informací o událostech, novinkách a poskytování služeb zákaznické podpory. Pokud si nadále nepřejete dostávat naše novinky, můžete se vyvázat z jejich zasílání podle instrukcí uvedených v každých novinkách.

IntelliPoker může zpřístupnit následující informace týkající se uživatelů registrovaných na stránkách ("Členové IntelliPoker "), také jiným uživatelům stránek (registrovaným i neregistrovaným) jako veřejný profil člena IntelliPokeru: Uživatelské ID u IntelliPokeru, datum, od kterého je člen IntelliPokeru registrován na stránkách, čas, kdy se člen IntelliPokeru naposledy přihlásil na stránky, zemi pobytu člena IntelliPokeru, avatara, podle vlastní volby člena IntelliPokeru, osobní obrázky člena IntelliPokeru, "vzkaz" člena IntelliPokeru ostatním uživatelům a turnajové výsledky člena IntelliPokeru společně s jeho statusem na stránkách PokerStars.

2. Utajení

IntelliPoker vynakládá značné úsilí k ochraně utajení informací, které shromáždil o jednotlivých členech IntelliPokeru, a neumožní vědomě přístup k těmto informacím nikomu mimo IntelliPoker, s výjimkou členů IntelliPokeru nebo tak, jak je popsáno v těchto pravidlech ochrany soukromí. IntelliPoker provedl značné investice do svých serverů, databází, zálohování, ochranných a šifrovacích technologií, které dohromady tvoří nejmodernější bezpečnostní architekturu k ochraně informací shromážděných IntelliPokerem.
 
Všichni zaměstnanci IntelliPokeru musí jednat v souladu s těmito pravidly ochrany soukromí. Politika ochrany soukromí stanoví, že zaměstnanci jsou povinni udržovat informace IntelliPokeru v přísném utajení. Tato povinnost pokračuje i po skončení pracovního poměru ve společnosti.

Vy byste se měl také podílet svým dílem na ochraně vašich informací. Vaše heslo k IntelliPokeru je tajné a nemělo by být prozrazeno nikomu, ani byste neměl umožnit jiným jeho zjištění.

3. Omezení důvěrnosti

Zákonem požadovaná prozrazení: Z důvodu existujícího práva, regulací a bezpečnostního prostředí, může být IntelliPoker požádán, za určitých okolností, o prozrazení určitých informací o členech IntelliPokeru. IntelliPoker vynaloží veškeré úsilí k omezení takových prozrazení na následující situace: pokud je IntelliPoker v dobré víře, že je to vyžadováno v reakci na předběžné opatření, příkaz soudu nebo jiný právní proces nebo kde je z rozumného důvodu nutné identifikovat, kontaktovat nebo učinit právní kroky vůči osobám nebo organizacím k zachování a/nebo vynucení práv IntelliPokeru. Dále můžeme, a vy nás k tomu autorizujete, odhalit informace o vás třetím stranám spolupracujícím s IntelliPokerem, pokud my věříme, podle našeho vlastního uvážení, že je to nutné nebo vhodné ve spojitosti s vyšetřováním podvodu, porušování autorských práv, pirátství nebo jiných nezákonných aktivit nebo aktivit, které nás mohou vystavit právní odpovědnosti.

4. Kdo obdrží informace o vás?

Kromě zákonem požadovaných prozrazení vysvětlených v části 3 výše, poskytneme informace shromážděné o vás PokerStars a můžeme je také vyzradit našim zaměstnancům, zaměstnancům jiných společností spojených nebo sdružených s IntelliPokerem a servisním organizacím třetích stran, kteří využívají vaše informace k poskytování služeb souvisejících s vašim členstvím u IntelliPokeru. Všichni příjemci vašich osobních informací by měli být zavázáni, podle platné zákonné úpravy na ochranu dat, k zachovávání důvěrnosti vašich osobních údajů v nejméně stejném rozsahu, jako jsme k tomu zavázáni my.

5. Vaše práva ve vztahu k informacím o vás

Kdykoli nám můžete napsat, obdržíte kopii vašich informací a máte právo na opravu všech nepřesností. Kde je to možné, mohou být vaše osobní informace vymazány, upraveny, změněny nebo doplněny. Pokud nás chcete kontaktovat ve věci vašich informací, napište nám prosím na email support@intellipoker.cz. K pokrytí administrativních nákladů spojených s vašim požadavkem v této věci můžeme požadovat malý poplatek .

6. Cookies

Můžeme vám zaslat dočasné cookie, pokud navštívíte naše stránky. Cookie je výhradně textový řetězec s informacemi, který umístíme na váš počítač k označení, kdo jste, pro případ dalších návštěv stránek. Můžeme využívat data získaná prostřednictvím cookie k shromažďování statistických informací o vašem využívání stránek. Nejste povinen akceptovat naše cookie a máte možnost odmítnout cookie prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče. Podívejte se prosím na www.cookiecentral.com/faq, pokud potřebujte další informace o umístění, užívání nebo vymazání cookies.

7. Souhlas s politikou ochrany soukromí

Registrací u IntelliPokeru nebo používání stránek bez předchozí registrace dáváte souhlas s těmito pravidly OCHRANY SOUKROMÍ. Z času na čas můžeme tato pravidla aktualizovat a doporučujeme vám pravidelně je sledovat. Vaše pokračující užívání služeb IntelliPokeru představuje souhlas s těmito pravidly ochrany soukromí i všemi aktualizacemi. Naše Pravidla poskytování služeb mají přednost v případě rozporu opatření v těchto pravidlech ochrany soukromí.

8. Kdo jsme?

Rational Services Limited (RSL)
Douglas Bay Complex
Kind Edward Road
Onchan
IM3 1DZ
IoM