Odds & Outy

Pokud držíte handu, která je pravděpodobně horší než soupeřova, ale přesto má jistý potenciál na výhru, musíte se rozhodnout, zda složit karty nebo pokračovat ve hře. Tento článek pojednává o výpočtech, která jsou potřeba pro správné rozhodnutí. Než začnete počítat pravděpodobnost výhry, musíte zjistit, které karty vám vylepší handu (outy). Nakonec byste měl spočítat pravděpodobnost výhry (odds) a brát v úvahu i velikost banku, což pomůže dospět k matematicky správným rozhodnutím.

Outy

Pojem outy používáme pro karty v balíčku, které vylepšují vaši handu a dávají velkou šanci vyhrát pot po showdownu.

  • Podívejme se na pár příkladů:

Držíte a na flopu se objeví . To znamená, že pokud na turnu nebo riveru přijde další srdcová karta, máte flush. Jestli nemá žádný z hráčů full house nebo lepší karty, vítězná handa je vaše. Na boardu se karty nespárovaly, takže full house zatím nemá nikdo z vašich soupeřů.

V balíčku je vždy 13 karet stejné barvy. Vy držíte dvě z nich a další dvě jsou na stole. Čtyři z 13 srdcových karet již byly rozdány, což znamená, že v balíčku zbývá ještě devět srdcí. V tomto případě představuje těchto 9 karet vaše outy.

  • Zde je další příklad:

Máte a flop ukáže . Nyní vám jakákoliv devítka nebo eso sestaví postupku. V balíčku jsou čtyři esa a čtyři devítky, pro vás celkem osm outů.

Pokud schází pouze jedna karta k doplnění postupky, máte čtyři outy (např. vaše karty , flop: , outy ).   

  • Uveďme si ještě další příklady:

Vaše karty jsou a board je . Jedna ze čtyř královen v balíčku vám pomůže k postupce. Pokud váš oponent drží střední pár, např. , pak ve váš prospěch hrají další outy - kterýkoliv král nebo kluk, díky nimž budete mít vyšší pár. V tuto chvíli se počet vašich outů zvýší na deset (čtyři královny, tři králové a tři kluci).

Pokud chytnete dva páry (např. s na boardu ), stále vám ještě hrají čtyři karty, které mohou dát full house (tři karty stejné hodnoty plus jeden pár): a .

Když máte set s na boardu a obáváte se, že váš soupeř má flush, zbývá ještě sedm karet, které sestaví full house či lepší kombinaci (např. sedm, tři zbývající dvojky a tři zbývající kluci). Neobjeví-li se žádný z vašich outů na turnu, potom vám přibydou tři další outy a budete mít celkem deset outů na riveru.

  • Ještě jeden příklad:

Držíte karty a board vypadá následovně . Máte draw (tedy vaše handa není úplná, ale mohla by být silnější a ziskovější díky vhodným společným kartám), jmenovitě open-ended straight draw, stejně tak flush draw. To znamená, že spoléháte na devět outů k doplnění flushe a osm outů do postupky. Současně si musíte uvědomit, že dvě karty jsou v tomto výpočtu zahrnuty dvakrát (v tomto případě a ), a proto se musí odečíst. Celkem máte tedy 9 + 6 (15 outů), nikoliv 9 + 8.


 1  | 2 | ... 4 Další stránka