Pre-flop hra v Limit Hold'emu

V tomto článku se soustředíme na pravidla zásadní pro pre-flop hru v Limit Hold'emu. Obecně je kolo sázek před flopem v Limit Hold'emu nejjednodušší, protože tabulka startovních kombinací (Starting Hands Chart - SHC, viz níže) vám pomůže s nejdůležitějším rozhodnutím, konkrétně, jaké handy bych měl hrát?

Opravdu dobrý nápad je dodržovat tabulku na konci tohoto článku. Stejně důležité je ale pochopit základní filozofii hry pre-flop. To vám pomůže dělat správná rozhodnutí i v případě, když nemáte tabulku právě po ruce. V některých speciálních situacích nebo proti záludným soupeřům také stojí za zvážení možnost odchýlit se od této standardní strategie. Toto jsou pravidla, podle kterých byste měl postupovat pre-flop:

 1. Kvalita vaší vlastní handy
 2. Vaše pozice u stolu
 3. Počet hráčů ve hře
 4. Jedná se o navýšený nebo nenavýšený pot?
 5. Jak silný jste ve hře po flopu
 6. Schopnosti vašich soupeřů

1. Kvalita vaší vlastní handy

Je nesmírně důležité hrát dobré karty a ty slabé pokládat. Hrát silné handy je mnohem jednodušší, než hrát slabé handy.

S nevýraznými handami (karty s jen slabě pozitivní nebo pravděpodobně negativní očekávanou hodnotou) často skončíte v situaci, která bude vyžadovat velmi složité rozhodnutí. To je hlavní důvod stojící za požadavkem na dodržování tabulky startovních kombinací. Pomáhá zabraňovat nákladným chybám. Příležitostně můžete opustit tuto základní strategii, ale ne před tím, než zvládnete základy hry pre-flop v Limit Hold'emu.

2. Vaše pozice u stolu

Vaše pozice u pokerového stolu je v Texas Hold'emu obdobně významná jako základní karty. Pokud jste v dobré (zadní) pozici, máte obrovskou informační výhodu. V dobré pozici se snadno vyhnete sázkám se špatnými kartami a naopak vyhráváte více s nejlepšími kartami.

V Limit Hold'emu byste měl hrát na předních pozicích velmi konzervativně, neboli hrát je silné startovní handy.

3. Počet hráčů ve hře

Počet hráčů ve hře má obrovský vliv na rozhodnutí přijímaná v průběhu hry. Doporučuje se hrát malé páry a suited connectory (dvě po sobě jdoucí karty stejné barvy např. nebo ), když stojíte proti většímu počtu soupeřů. Eso s vyšší kartou je zase silné proti jednomu či dvěma hráčům.

4. Navýšený/nenavýšený pot

Vedle počtu soupeřů je kvalitu startovní handy nutné posuzovat podle toho, zda byl pot už navýšen. Navýšení signalizuje, že váš soupeř má silnou handu a karty jako  , a jsou v takové hře obtížně hratelné, protože příliš často ztrácejí na kombinace typu  nebo . To významně snižuje vaše šance na výhru takové handy.

5. Kvalita vaší hry post-flop

Hra preflop je především o hraní správných hand. Pokud jste lepší než soupeři ve hře po flopu, máte další výhodu. Pak jsou karty, které byste obvykle položil, příležitostí k zisku. Čím lépe hrajete post-flop, tím více kombinací můžete hrát. Dokážete se vyhnout nákladným chybám v pozdějších fázích hry, které často stojí začátečníky hotové jmění. Profesionální hráč dokáže v porovnání s méně zkušeným hráčem maximalizovat zisk z méně hodnotných startovních hand jen díky správné hře po flopu. Tento aspekt ale nelze přeceňovat. I nejlepší z nejlepších by celkově měli hrát tight. Ani profesionálové nedokáží za delší období hrát velmi slabé karty se ziskem, ale umí minimalizovat své ztráty.

6. Úroveň schopností vašich soupeřů

Čím nižší jsou schopnosti vašich protivníků, tím je pro vás jednodušší vyhrát. Některé karty tak mohou být hrány proti slabším hráčům, ale musí být složeny proti průměrným a silným hráčům. Je tomu podobně jako u bodu 5. Pokud váš soupeř často dělá nákladné chyby ve hře post-flop, můžete z toho těžit a hrát i slabší handy. Platí ale i další již zmíněné pravidlo - nemůžete na to příliš spoléhat.

Zpočátku hrajte jen stoly s deseti místy a u co nejvíce obsazených stolů. To vám dává více prostoru čekat na lepší startovní kombinace.

Následující tabulka startovních kombinací je připravena pro stoly s devíti hráči. Pokud je u stolu méně než devět hráčů, rozhodování je obtížnější a začátečníci s tím mohou mít problémy. Pokud je u stolu méně než osm hráčů, přišel čas opustit stůl.

Zde je tabulka startovních kombinací pro Limit Hold'em:

Ke stažení ji najdete pod starting hand chart.

Jak se orientovat v tabulce:

 • Informace ve sloupci nenavýšeno ('unraised') je platná, pokud nikdo před vámi nenavýšil. Informaci ve sloupci navýšeno ( 'raised') berte na vědomí, pokud před vámi došlo k navýšení.
 • Pokud někdo navýšil a další hráč navýšil ještě více, hrajte jen karty označené symbolem znovu navýšeno ('re-raise').
 • Pokud jste již ve hře, vždy dorovnejte navýšení, které někdo učinil po vás.
 • Call: Dorovnejte.
 • Call 1, 2, 3, atd.: Dorovnejte, pokud příslušný počet hráčů nebo i více se před vámi pustilo do hry. Jinak položte. V navýšeném potu nehraje roli, zda někdo nejprve dorovnal a jiný navýšil atd.
 • Raise: Navyšte.

   

 • Raise 0, 1, 2, atd: Navyšte, pokud se příslušný počet hráčů nebo méně před vámi pustilo do hry. Jinak dorovnejte (případ raise 0  znamená navýšit pouze v případě, že dosud nikdo nedorovnal).
 • Re-raise: Navyšujte a znovu navyšujte, jak je to jen možné.
 • Check: Checkněte. Tuto možnost máte jen na big blindu v případě, že nikdo předtím nenavýšil.

Správný výběr startovních karet má v Limit Hold'em pokeru prvořadou důležitost. Z tohoto důvodu byste měl zpočátku striktně dodržovat doporučení v tabulce startovních kombinací. Pokud vezmete v úvahu svoji pozici, počet hráčů ve hře a úroveň jejich schopností, pak by první kolo sázek před flopem nemělo představovat žádný problém.