Sit & Go: Bubble

'Bubble' (česky bublina) je fáze turnaje, kdy už zbývá vyřadit jen jednoho hráče, a ostatní mají nárok na odměnu. U standardních turnajů Sit & Go jsou placena tři místa. Z toho vyplývá, že bubble nastane při čtyřech zbývajících hráčích. Hrát v tomto okamžiku dobře je nezbytné, protože zde se rozhoduje, zda vyhrajete nějaké peníze nebo ne.

Obecná doporučení


Dorovnávejte méně

V bubblu je hra opatrnější. Pokud jeden z hráčů zatlačí all-in, velmi často všichni ostatní složí. Správnou reakcí je omezit dorovnávání, protože dorovnat all-in a prohrát může pro vás znamenat konec turnaje. Zároveň se tím  soupeřům otevře bezplatná cesta k odměně, aniž by cokoli riskovali - to není scénář, který pro ně máte připraven.

Tlačte na soupeře častěji, pokud jste v potu první

To je logickým závěrem předcházejícího bodu. Můžete využít opatrnějšího dorovnávání soupeřů a prostřednictvím vlastní agresivní hry většího počtu kombinací posbírat blindy a ante. To ubrání  vaše žetony  před postupným rozpuštěním na blindy - blinding away.

  Pokud máte hodně žetonů, hrajte agresivněji

Existuje několik přirozených výhod, které se naskýtají hráči s velkým počtem žetonů, zejména v bubblu. Nemůžete prohrát díky jediné handě a tak můžete hrát agresivně více kombinací. Neriskujete to co hráči se středním či malým počtem žetonů a i přes případnou prohru budete stále hrát v turnaji.

Dalším důvodem je, že díky počtu žetonů přesahujícímu počet soupeřů se bude muset každý z nich vypořádat s ohrožením svého turnajového života pokaždé, kdy se s vámi střetne. Výsledkem je opatrnější dorovnávání, o kterém jsme mluvili dříve.

Tlačte opatrněji proti hráčům s více žetony

Obecně byste měl tlačit v bubblu méně hand. Ještě více to platí při útocích proti hráčům s hodně žetony. Při výrazné převaze žetonů si takový hráč může dovolit dorovnat s větším počtem hand, takže hrozba vašeho vyřazení je podstatně vyšší, než proti hráči s průměrným počtem žetonů.

Útočte na hráče se srovnatelným počtem žetonů

Pokud máte nedostatek žetonů, vyberte si hráče, který má podobný počet žetonů jako vy a zaútočte na něj. Vytvoříte situaci "já nebo on" a získáte v případě výhry v souboji all-in maximální hodnotu. Naproti tomu, pokud vyhrajete all-in proti někomu s mnoha žetony, který má několikanásobek vašeho počtu, nemáte stále jistotu odměny za placené umístění. Ano, znásobil jste se, pořád jsou ale ve hře čtyři hráči a bitva v bubblu neskončila.
 1  | 2 Další stránka

Podobné