Slovník

Ve slovníku uvedeném níže naleznete příklady nejznámějších pokerových termínů. Slovník je navržen tak, abyste v něm snadno dohledali, co znamenají různé pokerové pojmy. Poker je hra, v níž se užívá specifický slang, ale vy do něj díky našemu slovníku rychle proniknete.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Action (akce)
Pojem popisuje množství aktivit během hry nebo v kole sázek, např. pokud se několikrát zvyšuje nebo opětovně navyšují sázky.

All-in
Pokud hráč vyhlásí all-in, znamená to, že vsadil všechny své zbývající žetony a v dalších kolech sázek se již nemůže aktivně účastnit hry.

Ante
Pokerové hry (např. Stud) se hrají s tzv. ante, tedy povinnou sázkou, kterou musí vsadit každý hráč před každým kolem sázek. Ante se také objevují v pokročilých úrovních některých No-Limit Hold'em turnajů.

Zpět na začátek

B

Bad Beat
Bad beat se nazývá vaše prohra, která vás potká, ačkoliv jste byl jasným favoritem na výhru ve chvíli, kdy se peníze sešly uprostřed stolu.

Backdoor Draw
Neúplná drawing hand, která potřebuje ještě dvě další karty, aby se stala kompletní. Pokud jsou například tři srdce na flopu, chybí vám dvě další srdcové karty, které vám sestaví flush.

Badugi
(1) Badugi je relativně nový typ pokerové hry původem z Asie. Každý hráč dostane čtyři karty a ve hře jsou ještě tři draw. Bank vyhrává hráč s nejnižší handou.
(2) Také čtyři karty rozdílné barvy, mezi kterými není pár, se nazývají Badugi.

Bankroll
Pojem představuje objem peněz, které máte k dispozci výhradně pro hraní pokeru.

Barrel
Sázka na flopu, i když vám nehrají žádné karty.

Bet
První sázka v kole sázek. Pokud je tato sázka ve stejném kole sázek později navýšena, říká se jí raise.

Big Stack
Hráč s velkým počtem žetonů.

Blind
Povinná sázka, která se vsází před každou hrou. Hráč nalevo od dealera pošle small blind, zatímco hráč o dvě místa za dealerem vloží big blind. Big blind je zpravidla dvojnásobek velikosti small blindu.

Blind Level (úroveň blindů)
Popisuje velikost povinné sázky v aktuální fázi turnaje. Velikost blindů se zvyšuje s každým novým levelem.

Blind Stealing (kradení blindů)
Zvýšení před flopem se slabou handou z cílem donutit všechny soupeře složit karty a tím pádem vyhrát blindy. Tato taktika funguje nejlépe ze zadních pozic, pokud doposud všichni hráči položili.

Bluff
Tímto pojmem se označuje tah hráče, který vsází a/nebo zvyšuje, ačkoliv má slabou handu, ale pokouší se donutit složit karty soupeře se silnější handou.

Bluff Catcher
Slabá ruka, která je dobrá pouze na bluf. Při showdownu ji poráží většina hand.

Board
Pět společných karet uprostřed stolu v pokerových hrách typu Texas Hold'em a Omaha.

Break-even
Break-even znamená, že nejsme v záporných číslech, ale ani ne v profitu.

Bubble
Popisuje situaci v pokerovém turnaji, kdy zbývá vyřadit pouze pár hráčů, aby se ostatní účastníci ocitli na placených pozicích.

Bubbleboy
Hráč, který je vyřazen z turnaje přímo před placenými místy a tím pádem odchází s prázdnýma rukama.

Burncard
Karta, která je dealerem vyřazena před vyložením společných karet (community cards), aby mohl předejít podvodům.

Busted/Bust-out
Když jsme vyřazeni z turnaje po ztrátě všech našich žetonů.

Button
(1) Plastový disk, který je posouván ve směru hodinových ručiček každou handu. Slouží k označení pozice formálního dealera v aktuální hře.
(2) Pojmenování užívané k označení formálního dealera v aktuální hře.

Buy-in
Část hráčových peněz, kterými platí vstup do turnaje. Většina těchto prostředků jde do prize poolu, kromě malého vstupního poplatku ponechaného herně (také se podívejte na rake).

Bring-in
Vynucená sázka ve Studu, která má být umístěna hráčem s nejnižší otevřenou kartou.

Broadway
(1) Název pro nejvyšší možnou postupku v pokeru, např. Tc-Jc-Qh-Kd-As.
(2) Též jednotlivá karta, desítka či vyšší, může být také nazývána broadway nebo broadway card.

Zpět na začátek

C

Call
Callem máme na mysli dorovnání poslední sázky soupeře.

Cap
Čtvrté a poslední možné navýšení v Limit Hold'emu.

Cash Game
Poker hraný za reálné peníze s blindy, které zůstávají na stejné hladině. Hráči mohou přijít a odejít kdykoliv si přejí a také koupit nové žetony, kdykoliv chtějí.

Calling Station
Hráč, který hraje spoustu her opravdu loose způsobem. Často dorovnává, ale vzácně pokládá či navyšuje.

Check
Pokud nebyly učiněny žádné sázky, má hráč možnost checkovat, to znamená zůstat ve hře bez nutnosti vkládat další žetony do potu.

Check-Call
Check a poté call na soupeřův bet.

Check-Raise
Check a poté raise na soupeřův bet.

Chipleader
Hráč s největším množstvím žetonů v turnaji.

Community Cards (společné karty)
Pět karet rozdaných doprostřed stolu lícem nahoru, které mohou být použity všemi hráči.

Complete
(1) V Hold'emu: Preflop dorovnání z malého blindu v případě, že do té doby nikdo nevsadil.
(2) Ve Studu: První navýšení v prvním kole sázek.

Connector
Dvě nebo více sousedních karet, např. 6c-5s. Sousední karty stejné barvy jsou nazývány suited connectory (například 6s-5s).

Continuation Bet
Sázka učiněná na flopu hráčem, který navyšoval preflop. Také známá jako C-bet.

Cold Deck
Pokud je velmi silná handa poražena hráčem, který vylepší svou kombinaci pomocí boardu.

Cut-off
Hráč, který sedí napravo od dealera. Je to silná pozice, protože tento hráč se vyjadřuje předposlední v každém kole sázek.

Zpět na začátek

D

Dead Money
Peníze v potu pocházející od hráče, který již položil a tím pádem již nemůže dál pokračovat ve hře.

Dealer
(1) V živé hře: osoba, která rozdává karty, uspořádává poty a dohlíží na hru.
(2) Online: pozice formálního dealera, označená dealerským buttonem, který putuje po směru hodinových ručiček.

Defending the Blinds (bránění blindů)
Když je hráč na jednom z blindů a svou hrou se pokouší ochránit svoje žetony tím, že vyhraje pot.

Dominated Hand (handa, které dominuje soupeřova handa)
Pokud dva hráči drží kartu stejné hodnoty, tak hráč s lepším kickerem může říci, že dominuje nad svým soupeřem. Např. pokud Hráč A drží Kc-As, pak dominuje Hráči B, který drží Kd-Qd.

Door Card
První veřejná z rozdaných karet ve hrách typu Stud.

Downswing
Spád smolných her mající často vliv na hráčovu hru, která se tím též zhoršuje.

Draw
Pokerová kombinace, která potřebuje další karty, aby se vylepšila či zkompletovala.

Double Suited
Startovní handa ve hře Omaha, která obsahuje 2x dvě karty stejné barvy (např. As-Kd-Jd-9s).

Zpět na začátek

E

Equity
Odds na výhru vynásobená velikostí potu. Pokud například máme výherní šanci 40% a v potu je $10, pak naše equity je $4.

Zpět na začátek

F

Final Table (finálový stůl)
Poslední stůl v turnaji, nejčastěji hraný v 9 či 10 lidech. Jsou na něm vypláceny ty nejvyšší výhry.

Fish (ryba)
Velmi špatný nebo nezkušený pokerový hráč.

Floorman
Floorman je zaměstnanec kasina, který vypomáhá při řešení problémů a urovnává spory mezi hráči navzájem nebo mezi hráči a dealerem. Floorman má více pravomocí než dealer.

Flop
(1) První tři společné karty rozdané v Texas Hold'emu a Omaze.
(2) Druhé kolo sázek v hrách Texas Hold'em a Omaha.

Flush
Kombinace pěti karet stejné barvy,  např. As-Qs-Ts-6s-3s.

Flush Draw
Když má hráč kombinaci 4 karet stejné barvy a chybí mu tedy poslední karta této barvy ke zkompletování barvy neboli flush.

Fold
Položit své karty a umístit je mezi ostatní položené karty. Hráč, který položí, již nemůže dále hrát aktuální handu a nemůže vyhrát žádnou součást potu.

Fold Equity

Pravděpodobnost, že jeden nebo všichni hráči před námi položí.

Free Play
Šance vidět další ze společných karet bez nutnosti učinit sázku.

Freeroll
(1) Šance mít profit bez riskování (např. bez nutnosti investovat peníze).
(2) Turnaj s volným vstupem bez buy-inu.

Full House
Pokerová kombinace, která obsahuje set (trojici) a pár.

Full Ring
Cash game stůl obsazen devíti nebo desíti hráči. Opak shorthanded stolu.

Zpět na začátek

G

Gutshot
Nedokončená postupka, kterou doplní jedna vnitřní karta. Např. hráč má Ah-2s a na boardu se ukáže Td-4s-5c. V tomto případě jakákoliv trojka zkompletuje postupku.

Zpět na začátek

H

Hand
(1) Část hry, v které jsou karty rozdány, žetony  vsazeny a nakonec pot vyhrán. Následně je button přesunut vlevo ve hrách typu Texas Hold'em. Poté může začít další hand.
(2) Nejlepší kombinace pěti karet vytvořená pomocí vlastních a společných karet.

Heads-up
Handa nebo hra s pouze dvěma hráči.

High Card (vyšší karta)
Pokerová kombinace nejnižší hodnoty s ještě menší hodnotou než pár.

High Roller
Hráč, který hraje vysoké limity.

Hold'em
(1) Zkrácený název pro Texas Hold'em.
(2) Souhrnný název pro pokerové hry, které používají community cards (společné karty), z nichž jsou nejpopulárnější Texas Hold'em a Omaha.

Hole Cards (vlastní karty)
Karty, které obdrží každý hráč rubem nahoru na začátku handy. Použitím těchto a společných karet může hráč sestavit nejlepší možnou kombinaci pěti karet.

Zpět na začátek

I

Implied Odds
Výpočet odds v závislosti na předpokládané konečné velikosti potu. Následkem toho je předpokládaný profit připočítán k odds. Například držíme open-ended straight draw na turnu a máme pot odds 4,5:1. Pokud očekáváme, že nás draw trefí a současně obdržíme od soupeře další velkou sázku na riveru, můžeme mít implied odds 5,5:1.


Zpět na začátek

J/ K


Kicker
Užitečná karta, která ale většinou nenáleží k nejlepším možným kombinacím. Např. pokud naše karty na ruce (hole cards) jsou As-5s a board přinese 4c-5h-3c-Js-4h, pak máme dva páry s esem jako kickerem. V takových případech kicker rozhoduje, který hráč vyhraje handu.

L


Lay-down
Položení dobré kombinace, ale ne tak dobré, aby porazila soupeře.

Limit
(1) Zkratka pro Fixed Limit, která znamená, že všechna minimální i maximální rozmezí sázek jsou vždy fixní.
(2) Velikost blindů či maximální buy-in. Ukazuje nám částku peněz, o kterou se hraje. Může také odkazovat k no-limit a pot-limit hrám.

Limp/Limper
Preflop akce, při které hráč jen dorovná big blind namísto navýšení.

Live Cards (živé karty)
Jsou karty, které ještě nebyly vyloženy a jsou pravděpodobně stále v balíčku.

Low Card
Karta, která může utvořit část kvalifikační nízké handy ve hrách jako Stud Hi-Lo a Omaha Hi-Lo.

Zpět na začátek

M

Made Hand
Již hotová handa s velmi malým potenciálem k vylepšení.

Marginal Hand

Průměrná handa, s kterou občas nevíme, jak naložit.

Monotone
Startovní handa v Omaze s čtyřmi kartami stejné barvy.

Zpět na začátek

N

Nuts
Nejlepší možná handa v dané situaci.

Zpět na začátek

O

Odds
Způsob vyjádření pravděpodobnosti. Pravděpodobnost vytvoření handy je ve vztahu k pravděpodobnosti nevytvoření handy. Pokud například vyhrajeme s pravděpodobností 20%, tak prohrajeme s pravděpodobností 80%. Odds jsou proto 80:20 neboli 4:1.

Offsuit
Dvě karty rozdílných barev.

Omaha
Pokerová hra se čtyřmi kartami na ruce. Dvě z karet na ruce (hole cards) a tři ze společných karet (community cards) musejí být obsaženy k sestavení handy. Pokud odhlédneme od tohoto faktu, jsou pravidla hry identická s hrou Texas Hold'em.

Open Pair
Odkrytý pár ležící na stole.

Option
Rozhodnutí hráče na big blindu k checku nebo raisu za předpokladu, že nikdo nezvýšil před ním.

Out of Position (OOP)
Mimo pozici. Jsme v tom případě, když jsme v kole sázek první na řadě.

Overcard (vyšší karta)
Vyšší karta než nejvyšší karta na stole. Pokud je například rozdáno Ah-Tc do ruky a Jh-7s-4d na stůl, pak eso je overcard neboli vyšší karta - nikoliv už ale desítka.

Overpair (vyšší pár)
Pár na ruce, který má vyšší hodnotu než společné karty.

Zpět na začátek

P

Pocket Cards (karty na ruce)
Dvě karty rubem nahoru, které dostane každý hráč na začátku hry Texas Hold'em. Také nazývány Hole cards.

Pocket Pair (pár na ruce) 
Dvě karty stejné hodnoty rozdány jako startovní handa.

Poker Tracker
Software, který sleduje handy, které jsme odehráli a umožňuje monitorovat naši hru i hru soupeřů.

Position (pozice)
Pozice odkazuje k umístění hráče vzhledem k dealerovi. Čím dále sedíme nalevo od dealera, tím je naše pozice lepší, protože se dostáváme k akci později v každém kole sázek. Je to velká výhoda, díky které můžeme nahlédnout to, jaké soupeř činí sázky.

Pot-Limit
V pot-limitní hře může hráč vsadit svou sázku jen do výše celkového potu. Nejpopulárnější pot-limit varianta pokeru je Pot-Limit Omaha, nicméně můžeme také hrát v této variantě Hold'em či draw poker.

Pot Odds
Aktuální částka peněz v potu ve srovnání s částkou, kterou jsme nuceni dát do potu, abychom mohli pokračovat ve hře. Čím lepší pot odds, tím lépe.

Post-flop
Hra na flopu a v následujícím kole sázek.

Pre-flop
Hra před flopem ve chvíli, kdy hráči mají jen dvě karty (hole cards neboli karty na ruce).

Zpět na začátek

Q / R

Rainbow
(1) V Hold'emu: Flop nebo turn jsou nazývány rainbow (duha) v případě, že obsahují tři nebo čtyři karty rozdílné barvy.
(2) V Omaze: Startovní handa skládající se ze všech čtyř rozdílných barev.

Raise
Navýšení předchozí sázky.

Rake
Peníze nebo procenta, které pokerové herny požadují z každého potu nebo ze vstupního poplatku v turnaji.

Range
Všechny handy, které soupeř může eventuálně držet v určité chvíli. Například pokud hráč zvýší v jedné z předních pozic, jeho range (rozpětí) karet bude nejspíše obsahovat jen velké páry.

Reversed Domination
V Hold'emu jsme dominated (ovládnutí), když soupeř drží kartu stejné hodnoty, avšak s lepším kickerem. Pokud hráč, který je dominated, chytí pár s nižším kickerem, pak to můžeme nazývat jako obrácenou dominaci (reversed domination).

Reversed Implied Odds
Při počítání implied odds je potencionální profit přidán k potu. Reversed (obrácené) implied odds ukazují, kolik hráč očekává, že prohraje v příštích kolech sázek. Ztráta je odečtena z potu při počítání odds.

River
Pátá a poslední společná karta.

Royal Flush
Nejlepší možná kombinace v pokeru - postupka v barvě s esem jako nejvyšší kartou. Např. As-Ks-Qs-Js-Ts.

Runner-Runner
Neúplná pokerová kombinace, která potřebuje další karty na turnu i riveru.

Runner-up
Hráč na druhém místě v turnaji.

Zpět na začátek

S


Satellite 

Turnaj s nevelkým buy-inem, ve kterém jsou výhry v podobě vstupenek do větších turnajů.

Seat
Místo u stolu, které je určeno hráči.

Second Barrel
Další sázka na turnu, které předcházela sázka na flopu. Tomu odpovídá i third barrel - třetí sázka na riveru.

Semi-bluff
Semi-bluff je sázka nebo navýšení sice ne s nejlepší, ale s rozumnou handou, která má šanci se vylepšit po riveru (např. flush draw). Jejím cílem je přinutit protihráče položit. Pokud nám to nevyjde, stále máme šanci na vítězství v případě zkompletování či vylepšení naší handy.

Set
Tři karty stejného hodnoty skládající se z páru na ruce a jedné společné karty.

Shark (žralok)
Velmi dobrý hráč, který vykazuje určitý profit; opak fishe.

Shorthanded
Pokerová hra pouze se třemi až šesti hráči. Opak fullringu.

Shortstack
Hráč s malým počtem žetonů na stole, většinou okolo 30 big blindů.

Showdown
Odkrytí karet po posledním kole sázek anebo i dříve v případě, že hráč je all-in. Všichni živí hráči otočí své karty počínaje hráčem nalevo od dealera, aby určili vítěze. Pokud někdo vsadí nebo navýší a není dorovnán, nedojde ani na showdown.

Single-suited
Startovní handa v Omaze. Dvě karty stejné barvy a dvě karty rozdílných barev (např. Ah-Ad-Th-7s).

Slow Play
Když hráč jedná opatrně, protože má opravdu silnou handu. Představuje slabost za účelem budování potu.

Speculative Hand
Slabá handa s potencionální možností na vylepšení.

Split Pot
Pot, který se rozdělí mezi dva či více hráčů, kteří mají srovnatelné vítězné kombinace.

Stack
Množství žetonů anebo peněz, které může hráč aktuálně použít u stolu.

Steam
Steam se nazývá situace, kdy hráče namíchne prohraná handa a následkem toho hraje špatně. Také se podívejte na Tilt.

Straight (postupka)
Pět karet v řadě, např. 9x-8x-7x-6x-5x.

Straight Draw
Kombinace s jednou chybějící kartou na postupku. Také se podívejte na Gutshot.

Straight Flush
Postupka v barvě, např. 9h-8h-7h-6h-5h.

Street
Kola sázek, jako flop, turn and river.

Stud
Pokerové hry, ve kterých hráči dostanou karty rubem nahoru, ale současně i rubem dolů. Seven Card Stud a Razz jsou populární příklady.

Suck-out
Když hráč má štěstí a porazí lepší handu. Také se podívejte na bad beat.

Suit
Spades (piky), clubs (kříže), hearts (srdce) a diamonds (káry).

Suited
Karty stejné barvy (spades, clubs, hearts nebo diamonds).

Zpět na začátek

T

Table Stake
Částka, kterou hráč může vsadit a přináší si ji ke stolu v cash game.

Third Barrel
Bluff na riveru, který následuje po bluffu na flopu a turnu.

Tight
Znamená hrát opravdu málo hand a pokládat slabé a marginální handy.

Tilt
Špatná reakce na bad beaty nebo na downswing, která nepříznivě ovlivňuje naši hru.

Trips
Tři karty stejné hodnoty, např. Kh-ks-kc-7s-5c.

Turn
(1) Čtvrtá společná karta ve hrách typu Texas Hold'em a Omaha.
(2) Předposlední kolo sázek, také nazývané fourth street.

Trash/Trash Hand
Bezcenná handa s žádnou potencí na vylepšení.

Zpět na začátek

U

Underpair
Pár na ruce, který je nižší než nejmenší karta ze společných karet.

Under the Gun (UTG)
Označení pro toho, kdo hraje první v úvodním kole sázek, nalevo od big blindu. Není to výhodná pozice, protože se dostáváme ke hře příliš brzy.

Upswing
Šťastná série, která ale nemusí být založená na dobré hře.

Zpět na začátek

V / W / X / Y / Z


Walk (procházka)

Hráči je dána procházka, pokud všichni hráči až do malého blindu položí a hráč na velkém blindu získá bez jakékoliv akce pot.

Wheel
Postupka s nejnižší hodnotou (od esa do pětky). Eso je použito jako nejnižší karta v této situaci. Jeho hodnota je tím přetočena z nejvyšší karty na nejnižší, od toho "wheel" - česky kolo.

Zpět na začátek